NEWS

Beaumont Textiles コレクション オンライン新作発表会を配信します

2022.1.26

Beaumont Textiles コレクション オンライン新作発表会


配信期間 : 2022年 1月26日(水) ~ 3月31日(木)

下記よりご視聴ください。

URL: https://zoom.us/rec/share/HLR4skXU0JHmolWGcjawewurgKxHntQhcTYhIMUHF1ViOdXm0htKmY1z1u7TKJ7x.2a6xxorOJn6dXkxb

パスコードへアクセス : ?s7uBFcJ